Phung Khanh Archive

Biểu tượng cảm xúc bằng ký tự

Biểu tượng cảm xúc bằng ký tự dựa trên văn bản là tuyệt vời vì chúng hoạt động trên hầu hết các thiết bị và trình duyệt. Cho dù bạn đang bình luận trên một bài đăng hoặc nhắn tin với một người …

Kí tự đặc biệt ngôi sao

Biểu tượng ngôi sao là một biểu tượng sao chép và dán văn bản có thể được sử dụng trong mọi ứng dụng máy tính để bàn, web hoặc thiết bị di động. Bảng dưới đây này giải thích ý nghĩa của mọi …

Cách download Apple TV+ và Phim trên Macbook

Nếu bạn thích xem các chương trình trên màn hình lớn hơn của máy Macbook bạn cũng có thể tải xuống các chương trình để xem ngoại tuyến trên máy tính của mình. Mở ứng dụng TV trên máy Macbook đang chạy macOS …