Thủ thuật internet

Biểu tượng cảm xúc bằng ký tự

Biểu tượng cảm xúc bằng ký tự dựa trên văn bản là tuyệt vời vì chúng hoạt động trên hầu hết các thiết bị và trình duyệt. Cho dù bạn đang bình luận trên một bài đăng hoặc nhắn tin với một người …

Kí tự đặc biệt ngôi sao

Biểu tượng ngôi sao là một biểu tượng sao chép và dán văn bản có thể được sử dụng trong mọi ứng dụng máy tính để bàn, web hoặc thiết bị di động. Bảng dưới đây này giải thích ý nghĩa của mọi …