3.5/5 - (6 votes)

Biểu tượng ngôi sao là một biểu tượng sao chép và dán văn bản có thể được sử dụng trong mọi ứng dụng máy tính để bàn, web hoặc thiết bị di động. Bảng dưới đây này giải thích ý nghĩa của mọi biểu tượng ngôi sao. Chỉ COPY biểu tượng hoặc tải xuống biểu tượng cảm xúc của ngôi sao dưới dạng hình ảnh png ở các kích cỡ khác nhau hoặc sao chép biểu tượng ngôi sao vào bảng tạm sau đó dán vào ứng dụng yêu thích của bạn.

★☆✢✥✦✧❂❉✯✰✱✲✴✵✶✷✸❇✩✪✫✬✭✹✺✻✼❈✮✡⭐🌠❄🌟💫🌃✨✳🔯⁑ᕯ⁂*⚝

Biểu tượng toán tử sao
Biểu tượng ngôi sao đen
Biểu tượng ngôi sao trắng
Biểu tượng dấu hoa thị bốn giọt nước mắt
Bốn câu lạc bộ biểu tượng Asterisk
Biểu tượng ngôi sao bốn màu đen
Biểu tượng ngôi sao bốn cánh màu trắng
Trung tâm mở tròn được khoanh tròn Biểu tượng ngôi sao tám nhọn
Biểu tượng Asterisk khinh khí cầu
Biểu tượng ngôi sao Pinwheel
Biểu tượng ngôi sao trắng bóng
Biểu tượng dấu hoa thị nặng
Biểu tượng dấu hoa thị trung tâm mở
Biểu tượng tám ngôi sao đen nhọn
Biểu tượng ngôi sao tám cánh nhọn
Biểu tượng sáu ngôi sao đen
Biểu tượng tám ngôi sao đen Rectilinear
Biểu tượng ngôi sao đen Rectilinear tám mũi nhọn
Biểu tượng lấp lánh
Stress phác thảo biểu tượng ngôi sao trắng
Biểu tượng ngôi sao trắng
Biểu tượng trung tâm sao đen mở
Black Center Biểu tượng ngôi sao trắng
Biểu tượng ngôi sao đen được phác thảo
Mười hai biểu tượng ngôi sao đen nhọn
Mười sáu biểu tượng dấu hoa thị
Biểu tượng dấu hoa thị giọt nước mắt
Open Center Teardrop Spokes Asterisk Symbol
Biểu tượng Sparkle nặng
Biểu tượng ngôi sao đen nặng
Biểu tượng ngôi sao David
Biểu tượng ngôi sao trung bình màu trắng
🌠Biểu tượng ngôi sao băng
Biểu tượng bông tuyết
🌟Biểu tượng ngôi sao phát sáng
💫Biểu tượng chóng mặt
🌃đêm với những ngôi sao Biểu tượng
Biểu tượng lấp lánh
Biểu tượng dấu hoa thị tám
🔯Ngôi sao sáu cánh với biểu tượng Middle Dot
Biểu tượng ngôi sao đen nặng sáu mũi nhọn
Biểu tượng âm tiết Canada
Biểu tượng Asterism
*Biểu tượng dấu hoa thị toàn băng thông
Biểu tượng ngôi sao trắng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *