Ngoài lề

Xăng RON 97-IV là gì?

RON là gì? Mọi người có xu hướng liên tưởng RON 95 và RON 97 về chất lượng, do đó có sự khác biệt về giá cả. RON chỉ là tên viết tắt của Research Octane Number (RON), biểu thị các nhánh của …