5/5 - (1 vote)

Chỉ vì trình duyệt Chrome của Google nghĩ rằng nó biết ngôn ngữ bạn muốn duyệt web, không có nghĩa là nó luôn đúng.

May mắn thay, bạn không cần phải đưa ra các giả định của nó nữa, vì chúng tôi ở đây để chỉ cho bạn cách thay đổi ngôn ngữ ưa thích của trình duyệt Google Chrome của bạn.

Chúng tôi sử dụng Google Chrome trên Windows cho hướng dẫn này. Tuy nhiên, việc thay đổi ngôn ngữ mặc định của Chrome trên Chrome OS là gần như giống hệt nhau.

Điều đầu tiên bạn muốn làm là kích hoạt Chrome, nhấp vào biểu tượng menu và sau đó nhấp vào Cài đặt trên mạng. Ngoài ra, bạn có thể nhập  chrome://settings/ vào thanh địa chỉ để đến trực tiếp tại đó.

Khi ở trong menu Cài đặt, cuộn xuống phía dưới và nhấp vào Nâng cao.

Cuộn xuống một chút nữa cho đến khi bạn thấy tiêu đề Ngôn ngữ. Nhấp vào Ngôn ngữ Tiếng Việt để mở rộng cài đặt.

Khi cài đặt mở rộng, nhấp vào ba dấu chấm bên cạnh ngôn ngữ ưa thích của bạn và sau đó đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh Hiển thị Google Chrome bằng Ngôn ngữ này.

Nếu bạn muốn Chrome dịch một trang trên internet sang một ngôn ngữ cụ thể, hãy nhấp vào biểu tượng trình đơn và sau đó đánh dấu vào Ưu đãi của Dịch để dịch trang bằng ngôn ngữ này.

Bất cứ khi nào bạn truy cập một trang, Chrome sẽ nhắc bạn với một thông báo hỏi bạn có muốn dịch trang đó sang ngôn ngữ bạn đã chọn không.

Nếu ngôn ngữ bạn muốn Chrome hiển thị không được liệt kê, hãy nhấp vào Thêm Thêm ngôn ngữ.

Trong cửa sổ xuất hiện, bạn có thể tìm kiếm ngôn ngữ hoặc cuộn qua danh sách và đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh. Sau khi bạn kiểm tra tất cả các ngôn ngữ bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào Thêm Add Thêm để đóng cửa sổ.

Sau khi bạn chọn ngôn ngữ bạn muốn Chrome UI hiển thị, bạn phải khởi chạy lại trình duyệt để những thay đổi này có hiệu lực. Nhấp vào “Khởi chạy lại.”


Sau khi Chrome khởi chạy lại, trình duyệt sẽ mở bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi Chrome sang ngôn ngữ khác, hoặc quay lại đầu người trước đó vào cài đặt ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *