5/5 - (1 vote)

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Văn năm học 2015 – 2016 của trường THCS Giai Xuân, Cần Thơ. Tài liệu bao gồm đề thi và đáp án giúp các em tự ôn luyện giải đề và kiểm tra lại kiến thức đã được học.

PHÒNG GD&ĐT H. PHONG ĐIỀN
Trường THCS Giai Xuân
Ngày            tháng         năm 2015

THI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Năm học: 2014-2015
Môn: Ngữ Văn – Lớp 8
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Họ tên, chữ kí giám khảo 1
…………………………………….

Họ tên, chữ kí giám khảo 2
……………………………………

Số phách

 

 

Đề bài:

Câu 1: (2 điểm)

a. Thế nào là câu nghi vấn ? Đặt một câu nghi vấn dùng để bộc lộ cảm xúc.

b. Câu: “Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi !” thuộc kiểu câu nào? Dùng để làm gì?

Câu 2: (2 điểm)

a. Chép lại bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” (Sgk-T1-Tr 28)

b. Nêu giá trị nội dung,nghệ thuật của bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”.

Câu 3: (6 điểm)

Giải thích câu nói của nhà văn M.Gorki: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”.

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Môn Ngữ văn lớp 8

Câu 1: (2.0đ)

 • Nêu đúng chức năng câu nghi vấn. Ví dụ đúng (1đ)
 • Câu phủ định. Có chức năng khẳng định (1đ)

Câu 2. (2.0đ)

 • Chép đúng, chính xác bài thơ (1đ)
 • Nêu được nội dung, nghệ thuật (1đ)

Câu 3. (6.0đ)

* Mở bài:

 • Bạn thì có bạn tốt, bạn xấu. Sách cũng có sách tốt, sách xấu. Nếu chọn bạn mà chơi, thì cũng phải chọn sách mà đọc.
 • Giới thiệu câu nói của nhà văn M. Gorki: “Hãy yêu sách. . . . con đường sống”
 • Giải thích ý kiến.

*Thân bài:

Sách đọc giúp mở mang kiến thức

Giải thích:

1. Một quyển sách tốt là 1 nguồn kiến thức.

a. Giúp ta học được điều hay, thu thập các tư tưởng mới lạ.

b. Giúp ta thõa mãn tư tưởng tình cảm ước mơ.

c. Giúp ta sửa chữa sai lầm, khuyết điểm.

2. Những tác hại do sách tốt đem lại:

a. Lệch lạc trong tư tưởng, nhận thức.

b. Lỗi lầm trong tình cảm.

c. Sai lầm trong hành động.

* Kết bài:

 • Khẳng định vấn đề: Sách như bạn, do đó phải yêu sách như yêu
 • bạn, giữ sách tốt như giữ bạn hiền.
 • Sách còn là người thầy.

* Thang điểm:

 • Từ 8.0-10 đ: Đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra, diễn đạt tốt.
 • Từ 6.5- 7.5 đ: Đáp ứng từ 2/3 hoặc trên yêu cầu đặt ra, diễn đạt tốt.
 • Từ 5.0 – 6.0 đ: Đáp ứng từ 1/2 hoặc trên yêu cầu đặt ra, còn mắc lỗi về diễn đạt.
 • Từ 2.5-4.5 đ: Đáp ứng dưới 1/2 yêu cầu đặt ra, diễn đạt yếu.
 • Từ 2.0 trở xuống: Bài viết lan man, lạc đề, tối nghĩa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *