Rate this post

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT Châu Thành 1, Đồng Tháp năm học 2014 – 2015. Đề thi có kèm theo hướng dẫn giải giúp các em so sánh lại kết quả sau khi luyện giải.

de-thi-hoc-ki-1-lop-10-mon-toan-nam-hoc-2014-2015-truong-thpt-chau-thanh-1-dong-thap-1

Hướng dẫn đáp án

de-thi-hoc-ki-1-lop-10-mon-toan-nam-hoc-2014-2015-truong-thpt-chau-thanh-1-dong-thap-2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *