Rate this post

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn toán trường THPT Lê Thánh Tông, Gia Lai năm học 2012 – 2013. Đề thi có kèm hướng dẫn, đáp án. Mời các em học sinh cùng tham khảo và luyện giải đề nhé.

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Toán

SỞ GD&ĐT GIA LAI

TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG

KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 10

NĂM HỌC: 2012 – 2013

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (Thời gian: 90 phút)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)

Bài 1: (2,5 điểm)

Cho hàm số y = -x2 – 2x + 3

a/ Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số

b/ Tìm toạ độ giao điểm của (P) và đường thẳng y = x – 1

Bài 2: (1,5 điểm)

Cho phương trình: mx2 – 3(m + 1)x + 5 = 0

a/ Giải phương trình khi m = 1

b/ Tìm m để phương trình có một nghiệm x = 2. Tìm nghiệm còn lại.

Bài 3: (2,0 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy cho A(1;2), B(-2;6), C(9;8)

a) Chứng minh A, B, C là 3 đỉnh của tam giác. Tính chu vi, diện tích tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ D sao cho hình thang ABCD có cạnh đáy BC = 2AD.

Bài 4: (1,0 điểm)

Cho a, b là các số dương. Chứng minh rằng: . Đẳng thức xảy ra khi nào?

II. PHẦN RIÊNG (3 điểm):

Thí sinh học chương trình nào chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó.

A- Chương trình cơ bản:

Bài 5a (2,0 điểm):

Giải phương trình: 

Bài 6a (1,0 điểm):

Cho tam giác ABC có trọng tâm G.Gọi M, N và P lần lượt là trung điểm của các đoạn AB, AC và BC. Tính AG theo hai vectơ AM và AN

B- Chương trình nâng cao:

Bài 5b (2,0 điểm):

Giải hệ phương trình: 

Bài 6b (1,0 điểm):

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC, còn P là trọng tâm tam giác AND. Tính NP theo hai vectơ NA và ND.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *