Rate this post

Chắc hẳn với dân Code thì Notepad++ là một trong những công cụ không thể thiếu trong công việc. Notepad++ là một phần mềm miễn phí, mã nguồn mở hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như HTML, CSS, PHP, ASP, JAVA, C, C#…Với kích  thước nhỏ gọn chỉ 7.55 MB Notepad++ cho tốc độ khởi động và thao tác cực nhanh.

Phần mềm Notepad++ Free

Notepad++ 6.6.8-0

 

Để gõ và lưu được file tiếng việt bạn chon  Encoding -> encode in UTF8 Without BOM

Notepad++ 6.6.8

Download Notepad++ 6.6.8

Những điểm mới trong phiên bản Notepad++ 6.6.8

1.Settings on cloud – Google Drive.
2.Fix Settings on cloud – OneDrive detection error.
3.Make internal docking dialogs apply the selected theme’s background and foreground colours.
4.Fix the bug that “backslash is escape char for SQL” setting is not saved correctly.
5.Fix the bug that user cannot disable “backslash is SQL escape char” without restarting.
6.Fix DocMap’s syntax highlighting doesn’t update while current doc apply a new syntax highlighting.
7.Add 2 new plugins APIs: NPPM_GETEDITORDEFAULTBACKGROUNDCOLOR & NPPM_GETEDITORDEFAULTFOREGROUNDCOLOR
8.Add new notification NPPN_SNAPSHOTDIRTYFILELOADED to notify plugins that a snapshot dirty file is loaded on startup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *