Cách download Apple TV+ và Phim trên Macbook

Nếu bạn thích xem các chương trình trên màn hình lớn hơn của máy Macbook bạn cũng có thể tải xuống các chương trình để xem ngoại tuyến trên máy tính của mình.

Mở ứng dụng TV trên máy Macbook đang chạy macOS Catalina . Tìm chương trình bạn muốn tải xuống bằng cách duyệt qua phần Xem ngay hoặc bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm được tìm thấy trong thanh công cụ trên cùng.

Tại đây, tìm kiếm chuỗi và sau đó nhấp vào nó để mở trang của chương trình.

Bây giờ bạn có thể duyệt qua các phần và nhấp vào một tập để chọn nó.

Tại đây, nhấp vào nút Tải xuống của Tải xuống để bắt đầu tải xuống.

Bạn có thể theo dõi quá trình tải xuống bằng cách nhấp vào nút Tải xuống Tải xuống từ thanh công cụ trên cùng.

Tại đây, bạn có thể nhấp vào nút Tạm dừng trên mạng để dừng tải xuống. Để tạm dừng tất cả các bản tải xuống, nhấp vào nút Tải xuống Tạm dừng Tải xuống từ dưới cùng của cửa sổ.

Nếu bạn muốn xóa tải xuống từ menu Tải xuống, bạn chỉ cần nhấp chuột phải vào tiêu đề tập và nhấp vào nút Xóa Xóa.

Bạn cũng có thể xóa phim hoặc chương trình TV khỏi tab Thư viện. Tại đây, nhấp vào nút Tải xuống của Tải xuống từ Thanh bên và nhấp vào tiêu đề.

Từ trang chi tiết, xác định vị trí tập cần xóa và sau đó nhấp vào nút Menu Menu.

Từ menu, nhấp vào Xóa Xóa Thư viện Từ để xóa tập.

Không giống như ứng dụng iOS và iPadOS , ứng dụng TV trên Mac cho phép bạn thay đổi cài đặt tải xuống.

Nhấp vào nút trên TV từ thanh menu và sau đó chọn nút Tùy chọn ưu đãi. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Command +; phím tắt để nhanh chóng mở menu tùy chọn của ứng dụng.

Tại đây, trong phần Tải xuống Playback, nhấp vào phần thả xuống bên cạnh Chất lượng tải xuống. Bạn có thể chuyển đổi giữa các Up lên HD, Đăng nhập lên SD, định dạng và tương thích nhất. Tùy chọn SD SD để tiết kiệm không gian lưu trữ.

Nếu bạn cảm thấy mình không nhận được giá trị tiền của mình, bạn có thể hủy đăng ký Apple TV + .

Vietnam Like

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *