Bảng kí tự đặc biệt trong game cf

Bảng kí tự đặc biệt trong cf, mời các bạn tham khảo bảng kí tự dưới đây để có thể đổi hoặc đặt tên cf với kí tự đặc biệt  đảm bảo đẹp mà không bị sai quy định nhé.

Bảng ký tự đặc biệt trong game cf

ky-tu-dac-biet-cf

bảng kí tự đặc biệt cf

>> Xem thêm cách gõ [link download=”https://thuthuatmeovat.net/tong-hop-nhung-ki-tu-dac-biet-dep-trong-game-va-facebook/”]Các kí tự đặc biệt Facebook[/link] mới nhất

Code Hiển thị Code Hiển thị Code Hiển thị
Alt+15 ¤ Alt+153 Ö Alt+0163 £
Alt+21 § Alt+154 Ü Alt+0164 ¤
Alt+35 # Alt+155 ¢ Alt+0165 ¥
Alt+36 $ Alt+156 £ Alt+0166 ¦
Alt+64 @ Alt+157 ¥ Alt+0167 §
Alt+128 Ç Alt+160 á Alt+0168 ¨
Alt+129 ü Alt+161 í Alt+0169 ©
Alt+130 é Alt+162 ó Alt+0174 ®
Alt+131 â Alt+163 ú Alt+0175 ¯
Alt+132 ä Alt+164 ñ Alt+0179 ³
Alt+133 à Alt+165 Ñ Alt+0182
Alt+134 å Alt+166 ª Alt+0185 ¹
Alt+135 ç Alt+167 º Alt+0190 ¾
Alt+136 ê Alt+168 ¿ Alt+0200 È
Alt+137 ë Alt+170 ¬ Alt+0202 Ê
Alt+138 è Alt+171 ½ Alt+0203 Ë
Alt+139 ï Alt+172 ¼ Alt+0205 Í
Alt+140 î Alt+173 ¡ Alt+0206 Î
Alt+142 Ä Alt+174 « Alt+0207 Ï
Alt+143 Å Alt+175 » Alt+0208 Ð
Alt+144 É Alt+225 ß Alt+0211 Ó
Alt+145 æ Alt+230 µ Alt+0212 Ô
Alt+146 Æ Alt+241 ± Alt+0215 ×
Alt+147 ô Alt+246 ÷ Alt+0216 Ø
Alt+148 ö Alt+248 ° Alt+0217 Ù
Alt+150 û Alt+250 · Alt+0218 Ú
Alt+151 ù Alt+253 ² Alt+0219 Û
Alt+152 ÿ Alt+0162 ¢ Alt+0248 ø

Các bạn lưu ý không đặt tên với kí tự khoảng trắng nhé, với những tên có chứa kí tự khoảng trắng(dấu cách) thì hệ thống sẽ xem là sai quy định và tự động đổi tên sang rename…

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các kí tự đặc biệt trong game và facebook khác để có thêm lựa chọn phù hợp.

Vietnam Like

11 Comments

 1. ღ§ɧα∂σ໖ 10/04/2015 Reply
  • ngoc hai 07/12/2016 Reply
 2. chung ca chep 28/08/2016 Reply
 3. chung ca chep 28/08/2016 Reply
 4. ღ๖ۣۜNhøcღ 07/09/2016 Reply
 5. chung 14/09/2016 Reply
 6. chung 14/09/2016 Reply
 7. ¶\¶Hö¢»»Gô 16/10/2016 Reply
 8. ngoc hai 07/12/2016 Reply
 9. ໖๖ۣۜB ☞ღhào彡 29/01/2017 Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *