3.9/5 - (28 votes)

Tổng hợp các kí tự đặc biệt trong Au và một số game khác. Bạn có thể sử dụng những ký tự trong bảng kí tự đặc biệt dưới đây để góp phần thú vị khi chơi game Audition nhé.

Xem thêm: Tổng hợp các kí tự đặc biệt trong game và Facebook đẹp nhất

Để gõ các kí tự đặc biệt trong Au bạn bấm ALT + các số sau (số sau dấm hai chấm nhé)

∞ : 236 ( hoặc ∞ : 7148 )

•  :   7 ( hoặc • : 06549 )

 :   8475
†  :   0134 ( hoặc † : 01414 )

… :  0133

™ :  0153

ß  : 225 ( hoặc ß : 49631 )

Ç  : 128 ( hoặc Ç : 09415 )

€  : 0128 ( hoặc € : 09856 )

¯  :   0943 ( hoặc ¯ : 0175 , ¯ : 0687 )
¹  :   0185
²  :  253
³  :  0179

Sắc :       141
Huyền : 0204
Hỏi :       0210
Ngã :     0222
Nặng :   149


ă :  0227
ô : 147
ê : 136
ư : 0253
ơ : 01269
â : 131
ó : 162
ú : 163
á : 160
í :  161
à : 133
è : 138
ù : 151

¥ : 157 ( hoặc ¥ : 925 )
ƒ : 159
 : 196  ( hoặc  : 81604 )
§ : 21
¿ : 168

ð :   02544 ( hoặc ð : 01264 trong au chính là chữ đ )
Ð :  0208
£ :   924
ø :   0504
« : 174 ( hoặc « : 0171 )
» : 175 ( hoặc » : 0187 )

® :  0174
© :  0169
¼ : 172
½ : 171 

bang-ki-tu-dac-biet-trong-au

Các kí tự đặc biệt khác trong Au

° 01456 
∞ 7148 
€ 09856 
♪ 2573 
♣ 5 
▼ 9247 
♥ 2563 
♠ 14086 
• 06549 
╚ 9416 
╗ 8379 
← 8475 
↑ 15384 
↓ 5145 
ƒ 7583 
† 0134 
▄ 8156 
■ 18942 
ß 049631 
¯ 0943 
¥ 0165 
¼ 1452 
♀ 4108 
þ 09726 
Ç 09415 
₧ 84126 
« 94126 
Θ 72169 
╞ 57286 
╦ 86731 
¿ 52648 
∟ 36892 
Γ 8162 
¢ 05794 
ë 081643 
Ω 48106 
÷ 72438 
∩ 72943 
╓ 8150 
╜ 2749 
╨ 49360 
║ 59834 
╟ 2759 
ª 75942 
Æ 61842 
å 9606 
Å 399 
ï 30859 
σ 2789 
─ 81604 
▒ 5297 
▓ 5298 
Ä 9614 
φ 82157 
Φ 8424 
¹ 0185 
æ 9361 
┬ 7362 
┴ 7361 
≡ 5104 
± 5105 
├ 18627 
2122 TM 
Sắc : 141 
Huyền : 0204 
Hỏi : 0210 
Ngã : 0222 
Nặng : 149 
ă : 0227 
ô : 147 
ê : 136 
ư : 0253 
ơ : 01269 
â : 131 
ó : 162 
ú : 163 
á : 160 
í : 161 
à : 133 
è : 138 
ù : 151 
¥ : 157 
ƒ : 159 
¼ :172 
½ : 171 
│ : 179 
║ : 186 
─ : 196 
† 01414 
© 0425 
½ 171 
≈ 247 
§ 21 
« 0171 » 175 
¯ 0687 
¿ 168 
ð : 02544 hoặc 01264( cái nài trong Au nà chữ đ đóa ) 
Ð :0208 
¥ : 925 
£ : 924 
ø : 0504 † : 0134 
« : 174 
» : 0187 
® : 0174 
© : 0169 
¼ : 172 
½ : 171

Trên đây là tổng hợp một các ký tự đặc biệt trong Au và một số game khác, ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm những kí tự đặc biệt khác khi sử dụng facebook hoặc trong game nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *