Truong Nguyen Archive

Cách download Apple TV+ và Phim trên Macbook

Nếu bạn thích xem các chương trình trên màn hình lớn hơn của máy Macbook bạn cũng có thể tải xuống các chương trình để xem ngoại tuyến trên máy tính của mình. Mở ứng dụng TV trên máy Macbook đang chạy macOS …